DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri TAEDER (Tıbbi Araştırmalar ve Eğitim Derneği) tarafından her yıl düzenlenen ve bu sene 8. yapılacak olan “8. İç Hastalıkları Akademisi Kongresi" ne davet etmekten mutluluk duymaktayız.

8. İç Hastalıkları Akademisi kongresi 07-10 Haziran 2024 tarihlerinde Concorde Luxury Resort Hotel Kıbrıs’ta yapılacaktır.

Amacımız her zamanki gibi çok geniş bir alana hitap eden ve hızla değişen iç hastalıkları konularında çeşitli branşlardaki hekimlerimizin bilgilerini güncellemeyi sağlamaktır. Konular en fazla ihtiyaç duyulan, en sık karşılaşılan başlıklardan seçilmiş olup, toplantılarımızda konunun uzmanı hocalarımız kendi deneyimlerini literatür bilgileri ile birlikte interaktif sunum modellerini uygulayarak aktararak sizlerin pratiğinizde karşılaştığınız sorunlara ve olgulara çözüm önerileri getirecektir.

Yoğun çalışma temposu içerisinde kurulması zor olan kişiler arası ve kurumlar arası iletişimin sağlanmasıda bu toplantıların hedeflerinden biridir.

Her sene olduğu gibi yine bu sene de sözlü ve poster bildiriler ile kogremizin bilimsel yönü daha da güçlenecektir. Sözlü ve poster bildiriler bilimsel kurul tarafından özenle değerlendirilecektir.

Bilimsel bir ortamda güzel ve keyifli bir kongrede sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oluruz. Sizleri de aramızda görmek üzere...

Sevgi ve saygılarımla,


Prof. Dr. Ramazan İlyas Öner
Kongre Başkanı

BİLİMSEL KURUL

Abdulhalim Şenyiğit
Abdurrahman Şenyiğit
Ahmet Vural
Aşkı Vural
Berna Kömürcüoğlu
Bora Kaya
Erhan Tuncel
Ercan Gündüz
Ethem Ünver
Fatih Eskin
Faruk Hilmi Turgut
Hafize Uzun
Hakan Sayıner

Hüseyin Aydın
İrem Pembegül
Mehmet Ballı
Mehmet Sarıaydın
Meltem Sertbaş
Mustafa Kanat
Mustafa Ünübol
Mustafa Yurtdaş
Muzaffer Onur Turan
Nedim Turan
Nurhan Haluk Belen
Özgür Karcıoğlu
Özkan Ulutaş

Özkan Ulutaş
Pelin Uysal
Ramazan Dertli
Ramazan İlyas Öner
Satılmış Bilgin
Selami Bülün
Selçuk Yaylacı
Serdar Uğurlu
Serdar Olt
Süleyman Hilmi İpekçi
Şule Taş Gülen
Tarık Akar
Yasemin Bozkurt Turan
Zeynal Doğan

Not: İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır.


DÜZENLEME KURULU

Ramazan İlyas Öner
Abdülhalim Şenyiğit
Hüseyin Aydın
Selami Bülün
Erhan Tuncel
Ethem Ünver
Faruk Hilmi Turgut
Süleyman Hilmi İpekçi
Tarık Akar

KONU BAŞLIKLARI

Akılcı İlaç Kullanımı
Akut Böbrek Yetmezliği
Akut ve Kronik Hepatitler
Anemiler
Aritmiler
Artrit
Asit-Baz Bozuklukları
Astım
Ateşli Hastaya Yaklaşım
Bağ Doku Hastalığı
Covid-19
Cushing Hastalığı
Çölyak
Dahiliye Yoğun Bakım
DİC

Dislipidemi
Dispepsi
Diyabet ve komplikasyonları
EKG kursu
Elektrolit Bozuklukları
FMF
Gut
Hipertansiyon
Hirsutizm
İç Hastalıkları Pratiğinde Beslenme
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları
İnsülinler
İrritable Barsak Hastalığı
Kalp Yetersizliği
Kanama Bozuklukları

Kardiyak Aciller
Kronik Böbrek Hastalığı
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Myeloproliferatif Hastalıklar
Obezite
Onkolojik Aciller
Oral Antidiyabetikler
Palyatif Bakım
Pankreas hastalıkları
Peptik Ülser ve Gastritler
Polikistik Over Sendromu
Pulmoner Emboli
Tiroid Hastalıkları
Tromboemboli
Yağlı Karaciğer Hastalığı


BİLİMSEL PROGRAM


14:00-14:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

14:30-15:30

ACİL SERVİS DAHİLİYE UZMANINDAN YARDIM İSTİYOR DİYABETİK KETOASİDOZ YÖNETİMİ

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

: DOÇ.DR. ABDULHALİM ŞENYİĞİT

: DOÇ.DR. SERDAR OLT

15:30-16:30

FMF'Lİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

: DOÇ.DR. SERDAR OLT

: DOÇ.DR. ERHAN BOZKURT

16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-18:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER

OTURUM BAŞKANI

: DR. AŞKI VURAL


09:15-09:45

GESTASYONEL DİYABETTE TANI VE TEDAVİ

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

: PROF.DR. SÜLEYMAN HİLMİ İPEKÇİ

: PROF.DR. ENGİN GÜNEY

09:45-10:30

KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNDA ZORLANDIĞIMIZDA NE YAPALIM

İLK ENJEKSİYON BAZAL İNSÜLİN BAŞLARIM

İLK ENJEKSİYON GLP-1 AGONİSTİ BAŞLARIM

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

KONUŞMACI

: PROF.DR. ENGİN GÜNEY

: PROF.DR. SÜLEYMAN HİLMİ İPEKÇİ

: PROF.DR. OĞUZHAN DEYNELİ

10:30-10:40 KAHVE ARASI
10:40-11:30

OBEZİTE OTURUMU

GLP-1 / GİP DUAL AGONİSTLERİNİN TEDAVİDE KULLANIMI

GASTROENTEROLOGLAR OBEZİTE TEDAVİSİ İÇİN NE YAPIYOR?

OBEZİTE TEDAVİSİNDE BİR ALTERNATİF OLARAK CERRAHİ TEDAVİ

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

KONUŞMACI

KONUŞMACI

: PROF.DR. MUSTAFA ÜNÜBOL

: PROF.DR. MERAL MERT

: DOÇ.DR. TARIK AKAR

: DOÇ.DR. TARIK AKAR

11:30-11:40 KAHVE ARASI
11:40-12:30

UYDU SEMPOZYUMU

DÜNDEN BUGÜNE REFLÜ TEDAVİSİNDE GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR ÇÖZÜM


KONUŞMACI


: PROF.DR. RAMAZAN İLYAS ÖNER

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15

UYDU SEMPOZYUMU

ORTAK PAYDA, ORTAK FAYDA


KONUŞMACI

KONUŞMACI


: PROF.DR. SADİ GÜLEÇ

: PROF.DR. MERAL MERT

14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-15:30

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ, KİME GİDEYİM? NE YAPAYIM?

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

: PROF.DR. MUSTAFA KANAT

: PROF.DR. ALİ MERT

15:30-15:45 KAHVE ARASI
15:45-16:45

ELEKTROLİT BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

: PROF.DR. RAMAZAN İLYAS ÖNER

: PROF.DR. FARUK HİLMİ TURGUT

16:45-17:45

SÖZLÜ BİLDİRİLER

: DOÇ. DR. ABDULHALİM ŞENYİĞİT


09:15-10:15

HİPERTANSİYON OTURUMU

HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE SON KLAVUZLAR NE DİYOR?

DİRENÇLİ HİPERTANSİYON--TEDAVİYİ NASIL YÖNETELİM

ÖZEL GRUPLARDA HT-GEBELERDE NE YAPALIM?

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

KONUŞMACI

KONUŞMACI

: PROF.DR. SÜLEYMAN HİLMİ İPEKÇİ

: PROF.DR. FARUK HİLMİ TURGUT

: PROF.DR. MUSTAFA YURTDAŞ

: DOÇ.DR. ABDULHALİM ŞENYİĞİT

10:15-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:15

UYDU SEMPOZYUMU

JARDİANCE İLE T2DM TEDAVİSİNDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM


KONUŞMACI


: PROF.DR. RAMAZAN İLYAS ÖNER

11:15-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30

DİYABETİK GASTROPAREZİ TEDAVİSİNDE YENİ NE VAR?

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

: DR. PINAR KARAKAYA

: DOÇ.DR. TARIK AKAR

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15

NASH/MAFLD

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

: PROF.DR. ERCAN GÜNDÜZ

: PROF.DR. MUSTAFA KANAT

14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-15:30

HİPOGLİSEMİK HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

: PROF.DR. ERCAN GÜNDÜZ

: PROF.DR. MUSTAFA ÜNÜBOL

15:30-15:45 KAHVE ARASI
15:45-16:15

AKUT PANKREATİT YÖNETİMİ

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

: DOÇ.DR. ABDULHALİM ŞENYİĞİT

: DR. SEFER ARSLAN

16:15-17:15

AYAKLARIM ŞİŞİYOR, KİME GİDEYİM? NE YAPAYIM

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

: DOÇ.DR. ERHAN BOZKURT

: DR. AŞKI VURAL

17:15-17:45

SÖZLÜ BİLDİRİLER

OTURUM BAŞKANI

: DR. AŞKI VURAL


09:15-09:45

HATIRLATMAKTA FAYDA VAR

PEPTİK ÜLSER TEDAVİSİ

PEPTİK ÜLSER TEDAVİSİNDE ENDESKOPİK TEDAVİ Mİ? CERRAHİ Mİ?

OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACI

KONUŞMACI

: PROF.DR. RAMAZAN İLYAS ÖNER

: DR. MUHAMMED FATİH ŞAHİN

: DOÇ.DR. TARIK AKAR

09:45-10:15

GERİATRİK HASTADA BESLENME, NE ZAMAN , NE KADAR OLMALI?

KONUŞMACI

: DR. BÜLENT YAPRAK

10:15-11:00

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

KONUŞMACI

: DR. SEFER ASLAN

11:00-11:15 KAHVE ARASI
11:15-12:15

SÖZLÜ SUNUMLAR


OTURUM BAŞKANI


: DR. SELAMİ BÜLÜN

: DR. HÜSEYİN AYDIN

12:15-13:15

POSTER SUNUMLARI


OTURUM BAŞKANI


: DR. SELAMİ BÜLÜN

: DR. HÜSEYİN AYDIN

13:15-13:30

KAPANIŞ KONUŞMALARI


: PROF.DR. RAMAZAN İLYAS ÖNER

-->

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi

07-10 Haziran 2024

Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.

Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi:
İndirimli Kayıtların Son Günleri: 01 Nisan 2024
Son Bildiri Gönderme Tarihi: 06 Mayıs 2024
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması: 13 Mayıs 2024
Bilimsel Program Başlangıç: 07 Haziran 2024
Bilimsel Program Bitiş: 10 Haziran 2024

Davet Mektubu

Talep edildiği takdirde TravelPlan Turizm LTD. tarafından gönderilecektir.

ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, TravelPlan Turizm LTD., Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde TravelPlan Turizm LTD.’ye başvurmanızı rica ederiz.

İpek Demir
E-Mail: ipek.demir@travelplan.com.tr
+90 533 821 61 89

Zeynep Mollamemişoğlu
E-Mail: zeynep.mollamemisoglu@travelplan.com.tr
+90 539 117 43 34


KAYIT - KONAKLAMA BİLGİLERİ

KAYIT ÜCRETLERİ
Kayıt Tipi 1 Nisan 2024 Öncesi
(Erken Rezervasyon)
1 Nisan 2024 Sonrası
(Geç Rezervasyon)
Hekim ₺4.500 ₺6.000
Firma Temsilcisi ₺4.500 ₺6.000

1 NİSAN 2024 tarihine kadar ödenen kayıtlar, erken kayıt olarak ücretlendirilecektir.

1 NİSAN 2024 tarihinden sonra kongre kayıt iptali yapılmayacak olup, isim değişikliği yapılabilir.

Konaklamalı Katılım Paket ücretine dahil olan hizmetler;

 

 

KONAKLAMA ÜCRETLERİ
CONCORDE LUXURY RESORT HOTEL | KKTC 1 Nisan 2024 Öncesi
(Erken Rezervasyon)
1 Nisan 2024 Sonrası
(Geç Rezervasyon)
Tek Kişilik Oda € 880 € 980
Çift Kişilik Odada Kişi Başı € 600 € 700


DAHİL HİZMETLER VE KOŞULLAR ;

KDV HESAPLAMALARI ;

İPTAL İADE ŞARTLARI ;

DIŞ KATILIM ÜCRETİ 240 € ( 3 Günlük Dış Katılımcı Ücreti )

TRANSFER ÜCRETİ ÇİFT YÖN 75 €

KAYIT, KONAKLAMA, TRANSFER VE DIŞ KATILIM ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI

 

KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI
Travel Plan Turizm LTD.
Banka TÜRKİYE İŞ BANKASI - TL TÜRKİYE İŞ BANKASI - EURO
Şube Kodu 6807 6807
Hesap No 0064712 0043927
IBAN TR87 0006 4000 0016 8070 0647 12 TR02 0006 4000 0026 8070 0439 27

 

SPONSORLUKLAR
Stand 1 Birim 45.000 TL + KDV

Uydu Sempozyumu 50.000 TL + KDVKurs Kaydı 1.500 TL

 

SPONSORLUK ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI
Travel Plan Turizm LTD.
Banka TÜRKİYE İŞ BANKASI - TL TÜRKİYE İŞ BANKASI - EURO
Şube Kodu 6807 6807
Hesap No 0064712 0043927
IBAN TR87 0006 4000 0016 8070 0647 12 TR02 0006 4000 0026 8070 0439 27

 

 

 


BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri özetleri 24 Mayıs 2024  günü gece yarısı 23:59 kadar gönderilmelidir. Özetler, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları Yönergesi

Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri*
Lütfen bildiri özetini yazmadan önce dikkatlice okuyunuz.

 • Öncelikle sistemden kullanıcı adı ve şifre atanarak bir kullanıcı oluşturulmalıdır.
 • Her katılımcı, sunucu olarak en fazla 2 bildiri (1 sözlü, 1 poster veya 2 poster) ile başvuru yapabilir.
 • Sistemde oluşturulan bildiri özetleri, yalnızca gönderimi onaylandıktan sonra değerlendirme için sisteme kaydedilmektedir, kullanıcı tarafından değerlendirmeye alınması onaylanmayan bildiri özetleri değerlendirilmeyecektir.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

 • Bildiri özeti 700 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
 • Bildiri özetinin içerisinde, bildiri yazarlarının tanınmasına imkan sağlayacak veya çalıştığı kurumları işaret eden hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
 • Olgu sunumları hariç bildiri özetleri amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Ödüle Başvurmak isteyen adaylar “Ödüller” sayfasında yer alan başvuru şartlarını incelemelidir.

Kabul Yazısı

 • Kabul edilmiş bildiriler, sistemde işaretlenecek ve her kullanıcı hesabındaki bildirilerin sonuçlarını sistem üzerinden takip edebilecektir.
 • Kabul edilmiş bildiriyi sunacak yazar erken kaydın son günü olan 24 Mayıs 2024  tarihine kadar kayıt olmalıdır.

Sözlü ve Poster Sunum Genel Bilgileri
Sözlü bildirilerin sunulması için 8 dakikalık süre ayrılacaktır.
Kongrede sözlü bildiri sunacak olan katılımcılara gerekli teknik donanım sağlanacaktır.

İLETİŞİM


KONGRE SEKRETERYASI
Nurettin HAMDİOĞLU
E-Mail: nhamdioglu@taeder.com.tr
+90 505 694 90 69

 

Tıbbi Araştırmalar ve Eğitim Derneği
Adres: Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ethem Sok. Ayverdi İş Merkezi No:1/5
Çekmeköy/İstanbul
Web: www.taeder.com.tr
E-Mail: ichastaliklariakademisi@taeder.com.tr


ORGANİZASYON SEKRETERYASI

İpek Demir
E-Mail: ipek.demir@travelplan.com.tr
+90 533 821 61 89

Zeynep Mollamemişoğlu
E-Mail: zeynep.mollamemisoglu@travelplan.com.tr
+90 539 117 43 34


TravelPlan Turizm LTD.
Adres: Girne Çevre Yolu Cengiz Topel Sk. Gaü Koleji Yanı
P.K. 99300, Girne / K.K.T.C.
+90 533 853 90 01
+90 533 853 90 02