5. ic hastalikalri akademisi

10 NİSAN

CUMARTESİ

Prof. Dr. Cemil TAŞÇIOĞLU SALONU
09:00 - 09:15
100. YILINDA İNSÜLİN SEMPOZYOUMU
Belgesel Film: İnsülinin Dünü Bugünü
09:15 - 10:15
OTURUM - 13
KLİNİK PRATİKTE İNSÜLİN KULLANIMI - 1
Oturum Başkanı Kürşat ÜNLÜHIZARCI
Kısa ve Orta Etkili İnsülinler
Yasin ŞİMŞEK
Uzun Etkili İnsülinler
Esra HATİPOĞLU
Karışım İnsülinler
İlkay ÇAKIR
10:15 - 10:20
Ara
10.20 - 11:00
OTURUM - 14
KLİNİK PRATİKTE İNSÜLİN KULLANIMI - 2
Oturum Başkanı Habib BİLEN
İnsülin + OAD
Ayşe Kubat ÜZÜM
İnsülin + GLP 1 Reseptör Agonisti
Okan Sefa BAKINER
11.00 - 11.05
Ara
11.05 - 12:05
OTURUM - 15
KLİNİK PRATİKTE İNSÜLİN KULLANIMI - 3
Oturum Başkanı İbrahim ŞAHİN
Yoğun İnsülin Tedavisi
Seda SANCAK
İnsülin İnfüzyonu ve Pompa Uygulama
Meral MERT
GİK Solüsyonu Kime? Ne Zaman?
İlyas ÖNER
12:05 - 12:10
Ara
12.10 - 13.10
UYDU SEMPOZYUMU - 7
Oturum Başkanı Seydahmet AKIN
Bir Bakışta Fonksiyonel Bağırsak Hastalıkları Tedavisi
Emine KÖROĞLU
13.10 - 13:15
Ara
13:15 - 14:00
OTURUM - 16
DİYABETTE ORGANLAR KONUŞUYOR - KALP
Oturum Başkanı: Özcan KESKİN
Diyabet ve Kalp: Patofizyolojiden Kliniğe
Arif YÜKSEL
Diyabetik Kalp Hastasının Tedavi Seçenekleri
Davran ÇİÇEK
14:00 - 14:05
Ara
14:05 - 14.50
OTURUM - 17
DİYABETTE ORGANLAR KONUŞUYOR - BÖBREK
Oturum Başkanı Zehra EREN
Diyabet ve Böbrek: Patofizyolojiden Kliniğe
Gürsel YILDIZ
Böbrek Hastasının Tedavisi: Neye Dikkat Edelim
Zeki AYDIN
14:50 - 14:55
Ara
14:55 - 15:55
UYDU SEMPOZYUMU - 8
Oturum Başkanı Şakir Özgür KEŞKEK
Hedef A1c Çizgisini Koruyabiliyor muyuz?
Mine ADAŞ
15:55 - 16:00
Ara
16:00 - 16:45
Oturum - 19
UYDU SEMPOZYUMU
DİYABETTE ORGANLAR KONUŞUYOR- GÖZ
Oturum Başkanı Derun Taner ERTUĞRUL
Diyabet ve Göz: Patofizyolojiden Kliniğe
Mine ADAŞ
Diyabetik Retinopatinin Yönetimi
Nedime ŞAHİNOĞLU KEŞKEK
16:45 - 16:50
Ara
16:50 - 17:50
UYDU SEMPOZYUMU - 9
Oturum Başkanı Meral MERT
Tip2 Diyabet Tedavisinde Olmazsa Olmazlar
Ramazan SARI
17:50 - 17:55
Ara
17:55 - 18:40
OTURUM - 20
UYDU SEMPOZYUMU
DİYABETTE ORGANLAR KONUŞUYOR - BEYİN
Oturum Başkanı Şakir Özgür KEŞKEK
Diyabette Nöronlar ve Beyin: Patofizyolojiden Kliniğe
İsmet MELEK
Diyabetik Nöropatinin Erken tanı ve Tedavisi
Şevki ÇETİNALP
18:40 - 18:45
Ara
18:45 - 19:45
UYDU SEMPOZYUMU - 10
Oturum Başkanı Faruk ERTAŞ
Kardiyolog Gözüyle Hiperlipidemi ve Hipertansiyon Tedavisinde Değişimler ve Gelişimler
Barış GÜNGÖR - Erdal BELEN
19:45 - 19:50
Ara
19:50 - 20:35
OTURUM - 21
UYDU SEMPOZYUMU
DİYABETTE ORGANLAR KONUŞUYOR - PANKREAS
Oturum Başkanı Kenan SAĞLAM
Diyabet ve Pankreas: Patofizyolojiden Kliniğe
Mustafa KUTLU
Diyabette Pankreas Koruyucu Tedaviler
Serdar GÜLER
20:35 - 20:40
Ara
20:40 - 21:25
OTURUM - 22
DİYABETTE ORGANLAR KONUŞUYOR - KARACİĞER
Oturum Başkanı Dinç DİNÇER
Diyabet ve Karaciğer: Patofizyolojiden Kliniğe
Yusuf YILMAZ
Diyabetik Karaciğer Hastasının Takip ve Tedavisi
Yusuf YILMAZ - Dinç DİNÇER
21:25 - 21:30
Ara
21:30
KAPANIŞ KONUŞMALARI
Şakir Özgür KEŞKEK - Meral MERT
Mine ADAŞ - Seydahmet AKIN
Hüseyin AYDIN
Prof. Dr. Murat DİLMENER SALONU
09:00 - 09:15
09:15 - 10:15
SÖZLÜ SUNUMLAR - 14
Oturum Başkanı Mehmet BANKİR
İç Hastalığı Kliniğinde Yapılan Böbrek Biyopsilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi - Emin GEMCİOĞLU
Evre 3-4 Kronik Böbrek Hastalığında Pro B-tipi Natriüretik Peptit Düzeyleri ile Tüm Nedenlere Bağlı Mortalite ve Renal Replasman Tedavisi Başlanması Arasındaki İlişki - Fatih YILMAZ
Hemodiyaliz Hastalarında Bikarbonat Düzey Değişkenliğini Etkileyen Faktörler - Arzu ÖZDEMİR
İnfertil Kadınlarda Hepatit B ve Hepatit C sıklığı - Kağan GÜNGÖR
10:15 - 10:20
Ara
10.20 - 11:00
SÖZLÜ SUNUMLAR - 15
Oturum Başkanı Hüseyin AYDIN
Genel Dahiliye polikliniğine başvuran hastalarda OBEZİTE sıklığı ve ilişkili sağlık problemleri - Arzu Cennet IŞIK
İç hastalıkları polikliniğine başvuran obez hastaların 25-hidroksi vitamin D düzeyleri ile beden kitle indeksleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi - Harun DÜĞEROĞLU
Obeziteye Sahip Erişkinlerde Pulmoner Arter Sertliğinin Değerlendirilmesi - Mustafa YENERÇAĞ
11.00 - 11.05
Ara
11.05 - 12:05
SÖZLÜ SUNUMLAR - 16
Oturum Başkanı Selami BÜLÜN
Perikardiyosentez Yapılmış Hastalarda Kanser Prevalansı, Hastane İçi Mortalite ve Mortalite Prediktörleri - Mustafa YENERÇAĞ
Kolorektal Kanser Taramasında Anatomik Yerleşimin Önemi - Yasemin GÖKDEN
Tekirdağ Bölgesinde Çölyak Trunkus ve Superior Mezenterik Arter Varyasyonlarının İncelenmesi - Nergiz EKMEN
Kronik Hipersensitivite Pnömonisi Tanısında Maruziyet-Radyoloji-Bronkoalveolar Lavaj Doku Tanısının Yerini Alabilir mi? - Hülya DİROL
Alerji Pratiğinde Görülen Angioödemler - Eyyüp TAŞDEMİR
12:05 - 12:10
Ara
12.10 - 13.10
13.10 - 13:15
Ara
13:15 - 14:00
OTURUM - 17
AKILCI İLAÇ PANELİ
Oturum Başkanı Mine ADAŞ
Onkolojik Acillerde Akılcı İlaç Kullanımı
Ayça Serap ÇAKIR
Kalp Yetersizliğinde Akılcı İlaç Kullanımı
Mustafa YENERÇAĞ
Atrial Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı
Mehmet KAPLAN
14:00 - 14:05
Ara
14:05 - 14.50
OTURUM - 18
PANEL: DİYABETTE MERAK EDİLENLER
Oturum Başkanı Ali MERT
Intermittent Fasting: Önermeli miyim? Kime, Ne Zaman, Nasıl?
Harun DÜĞEROĞLU
Diyabetik Hasta Oruç Tutabilir mi? Nasıl?
Aydın CİFÇİ
14:50 - 14:55
Ara
14:55 - 15:55
15:55 - 16:00
Ara
16:00 - 16:45
16:45 - 16:50
Ara
16:50 - 17:50
17:50 - 17:55
Ara
17:55 - 18:40
18:40 - 18:45
Ara
18:45 - 19:45
19:45 - 19:50
Ara
19:50 - 20:35
20:35 - 20:40
Ara
20:40 - 21:25
21:25 - 21:30
21:30