Kongrenin Başlamasına Kalan Süre

Gün(ler)

:

Saat(ler)

:

Dakika(lar)

:

Second(s)

ANA KONULAR

1-Hipertansiyon

2-Dislipidemi

3-Diyabet
1-OAD 2-İnsülin 3-Gebelik 4-Beslenme

4-Tiroid
1-Nodüller 2-Fonksiyon bozukluğu 3-Tiroiditler

5-Vakalarla pratik EKG yorumları

6-Kardiyopulmoner resüsitasyon

7-Kardiyolojik vakalarda yeni kuşak oral antikoagülanların kullanımı

8-Akut ve kronik solunum yetmezliğine yaklaşım

9-Yaşlı hastada anemilere yaklaşım

10-Trombositopeniye yaklaşım

11-Tromboemboli ile seyreden hastalıklar

12-Sekonder hipertansiyon

13-Solunum fonksiyon testlerinin vakalarla yorumlanması

14-KOAH tedavisinde yenilikler

15-Böbrek yetersizliğine yaklaşım, akut-kronik ayırımı

16-Nefrotik olmayan proteinüriler

17-Sekonder glomerüler hastalıklar 

18-GİS kanamaya yaklaşım

19-Kronik karaciğer hastalığının takibi

20-Akut karaciğer hasarı

21-Vakalarla obez hastanın ayırıcı tanısı

22-Malabsorpsiyon ile giden hastalıklar

23-Maligniteli hastanın beslenmesi

24-Yoğun bakımda nütrisyon

25-Akılcı ilaç kullanımı

26-İshalli hastaya yaklaşım

27-ÜSYE tedavisine yaklaşım; kime antibiyotik? kime antiviral?

28-Poliklinikte çok yoğunum anksiyetemi nasıl gidereyim?

29-Hasta haklarına karşı hekim hakları?

30-Artritlere yaklaşım; mono-oligo-poliartrit

31-Romatolojik hastalıklarda tanıda neye dikkat edeyim, nasıl tarama yapayım?

32-PPI ne zaman, nasıl, hangi durumda kullanalım?

33-Osteoporoz nasıl gelişir, nasıl engellenir? Nasıl düzelir?

34-Anemide vitaminler ve mineraller: Ne kadar hangi vitaminden verelim? Çinko ne zaman başlayalım ?

35-Yaşlıda vitamin ve mineral desteği

36- Toplum kökenli pnömonilerde güncel tedavi