5. ic hastalikalri akademisi

ANA KONULAR

Hipertansiyon

Oral Antidiyabetikler

Nefrotik ve Nefritik Sendrom

Palyatif Bakım

FMF

Tromboemboli

Onkolojik Aciller

Kalp Yetersizliği

PCOS

Dispepsi

Dislipidemi

İnsülinler

Covid 19

GUT

Hemolitik Anemi

EKG kursu

Tiroid Fonksiyon Bozukluğu

Hirsutizm

Yağlı Karaciğer Hastalığı

Akılcı İlaç Kullanımı

İç Hastalıkları Pratiğinde Beslenme

Diyabet

Böbrek Parankim Hastalığı

Dahiliye Yoğun Bakım

Bağ Doku Hastalığı

ARDS

Myeloproliferatif Hastalıklar

Aritmiler

Cushing Hastalığı

Gastrointestinal Ülserler

İrritable Barsak Hastalığı

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları